Vũ Thị Thanh Huyền

Freelancer tại Singer
Từng làm Teaching assistant tại VUS – Anh văn Hội Việt Mỹ
Học Khoa Thanh nhạc tại Nhạc Viện TPHCM
Học Marketing tại Đại Học Hoa Sen
Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Độc thân
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
Có 66.676 người theo dõi