Nguyễn Thị Thủy

Host tại 360Live
Host tại Uplive
Sống tại Hà Nội
Độc thân
Đến từ Vinh
Có 1.784 người theo dõi