Nguyễn Phú Ngân

Biệt hiệu: Nà Ná Na
Idol tại BIGO LIVE
Trích dẫn yêu thích: “Thành công lớn nhất của mỗi một người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cố của cuộc sống thời nay “! 
Chỉ đơn thuần là trải nghiệm nhiều hơn – và bình thản hơn.”