Nguyễn Ánh Hồng

Idol Cctalk tại Ca sĩ tự do
Từng làm Training tại JNU Entertainment
Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Độc thân
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
Có 5.067 người theo dõi
Quản lý Green life&food