NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LY

MC PHƯƠNG LY phuonglynguyenle@gmail.com

Từng làm Administrative assistants tại The Beauty of Vietnam
Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Có 697 người theo dõi