La Hải Nguyên

Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đến từ Quy Nhơn
Đã tham gia Tháng 5 2011
Có 1.939 người theo dõi