Các Nguồn Phát Tán “Tiếp Thị Truyền Miệng”

Với sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội trong thời đại kỹ thuật số này, đi kèm với một công cụ tiếp thị mới dưới dạng Người có tầm ảnh hưởng, hay người nổi tiếng (KOLs) hoặc Influencer Marketing. Loại tiếp thị này đã chiếm được nhiều lợi thế hơn với các hình thức tiếp thị kỹ thuật số khác cũng như các chiến lược tiếp thị ngoại tuyến. Với phương tiện truyền thông xã hội và những người có ảnh hưởng trực tuyến, bạn đang tìm kiếm một nền tảng hấp dẫn hơn, nơi mọi người sẽ nói chuyện với mọi người; chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng để tạo ra các cuộc trò chuyện cuối cùng. 

Kol Marketing là gì?

Nghề KOL là gì

KOL Việt Họ là ai?

KOL tiếp thị truyền miệng?

kol nguoi co tam anh huong

Với ý nghĩ đó, chúng ta có thể nói một cách an toàn rằng Influencer Marketing có thể tồn tại cùng với các loại phương tiện truyền thông khác để củng cố thêm thông điệp của thương hiệu; gắn kết trong yếu tố tham gia của con người và trả lại hữu cơ nhiều hơn từ phản hồi của người theo dõi của họ.
Mọi người có thể ảnh hưởng đến mọi người một cách hiệu quả hơn trong thời đại và thời đại kỹ thuật số này. Một khuôn mặt quen thuộc được coi là thân thiện hơn và dễ tiếp cận, do đó làm cho quá trình ảnh hưởng thậm chí còn đơn giản hơn và thuyết phục!

Để tạo ra sự tin tưởng vào thương hiệu, các thương hiệu và nhà quảng cáo đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những người có ảnh hưởng hoặc KOLs để giúp truyền bá ý thức cho các sản phẩm của thương hiệu và từ đó dựa vào sức mạnh ảnh hưởng của KOL để truyền miệng “Word of Mouth” .

Nhận thức là một phần của tiếp thị và với sự bao gồm của KOLs những người có nhóm riêng của họ sau; thương hiệu sẽ dễ dàng quảng bá sản phẩm và truyền đạt thông điệp thương hiệu của họ. Thương hiệu sau đó phụ thuộc vào sự hợp tác này để tạo ra tiếng ồn trên các phương tiện truyền thông xã hội dẫn đến các chủ đề thịnh hành trong lĩnh vực xã hội. 
Ảnh hưởng có thể trở thành thuyết phục, dựa trên mối quan hệ mạnh mẽ, tin tưởng và mối quan hệ mà KOL có với những người theo họ. Điều này có liên quan đến tính tương đối của KOL với thương hiệu:

kol nguoi co tam anh huong

Chọn các GYM KOL để quảng cáo về các sản phẩm liên quan đến sức khoẻ và thể dục sẽ luôn là cách hiệu quả nhất để tiếp cận đúng đối tượng; điều này cũng áp dụng cho các nhãn hiệu và ngành khác. 
Trong tất cả, để tiếp cận đúng đối tượng, thương hiệu sẽ cần phải liên hệ với những người thành công về lĩnh vực đó; và đó là nơi KOL Việt sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn về việc tận dụng chiến lược tiếp thị mới này.

Bạn muốn biết thêm về nền tảng tiếp thị KOL của KOLVIET? Hãy liên hệ với chúng tôi! vip@kolviet.com  or hotline: 0933 727 588