KOLs Viet nam

Các xu hướng tiếp thị Influencer ở Việt Nam năm 2018

Xu hướng số 1: Nhấn mạnh hướng đến tiếp thị  Content nội dung

Trong năm 2015, chúng ta đã thấy một số lỗi nổi bật do các thương hiệu tạo ra bao gồm việc lạm dụng những người có ảnh hưởng, chọn những người có ảnh hưởng  Influencer không liên quan đến thương hiệu của bạn. Nhưng một sai lầm khá lớn cần tránh là việc đăng nội dung không liên quan đến khán giả.

Đến năm 2018, sự nhấn mạnh về chất lượng nội dung sẽ phần lớn được chú trọng hơn. Nội dung do những người có ảnh hưởng Việt Nam Influencer đăng tải không chỉ hấp dẫn và tương tác mà còn phải mới, tự nhiên, phù hợp với người có ảnh hưởng KOLs và thương hiệu, có thể chia sẻ và bao gồm lời gọi hành động để có thể tiếp cận với một mạng lưới rộng lớn mục tiêu của bạn và tạo ra kết quả tích cực cho doanh nghiệp. Do đó, các thương hiệu đầu tư rất nhiều vào việc tạo ra nội dung content chất lượng.

KOLs Viet nam

Xu hướng số 2: Tiếp thị Influencer tập trung vào người tiêu dùng

Hầu hết các thương hiệu và tiếp thị tập trung vào khai thác trên quảng cáo của KOLs tiếp thị mà không xem xét lý do đằng sau những nỗ lực tiếp thị là gì, người tiêu dùng có tương tác như thế nào. Trong năm tới, điều quan trọng là thương hiệu trở nên tập trung hơn vào con người và tập trung vào khán giả khi triển khai từng chiến dịch.

Tiếp thị Influencer trong năm 2018 sẽ cần phải cung cấp cho người tiêu dùng những gì họ mong muốn và giải thích cách mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ tăng thêm giá trị cho cuộc sống của họ. Với nhiều nhà tiếp thị thực hiện các chiến dịch tiếp thị về khán giả, là người đầu tiên cộng hưởng với khán giả sẽ mang thương hiệu của bạn lên phía trước.

Xu hướng số 3: Cơ hội tiềm năng Influencer Việt Nam

Ngày nay, người Việt Nam ngày càng dựa vào những người có ảnh hưởng và truyền miệng (KOLs) để quyết định mua hàng của họ. Điều này nên được xem như là một cơ hội để tận dụng những người có ảnh hưởng có sẵn để mang lại doanh thu nhiều hơn thông qua nền tảng trực tuyến. Để có thể tận dụng tiếp thị có ảnh hưởng để cung cấp một hình thức đảm bảo cho người tiêu dùng chắc chắn sẽ mang lại tác động tích cực đến ROI của thương hiệu của bạn.

Tiếp thị Influencer do đó sẽ là một nền tảng tuyệt vời để tiếp cận thị trường Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ Việt Nam thường xuyên xem xét trực tuyến để xem xét. Những đặc điểm của cộng đồng là những gì làm cho việc tiếp thị có ảnh hưởng cực kỳ hiệu quả tại Việt Nam.