101 câu hỏi trước khi bạn thực hiện chiến dịch Influencer Marketing

Nếu bạn đang chuẩn bị một chiến dịch Influencer Marketing, thì bạn phải có một số câu hỏi mà bạn nên biết trước khi làm việc với các chuyên viên Marker Influencer – người mà hướng dẫn và giúp bạn thành công trong các chiến dịch Influencer Marketing.

Trước tiên bạn bắt đầu bằng các mục tiêu, hình thành từ các mối quan hệ với một số tổ chức, Group, hội…liên quan đến mục tiêu của các chiến dịch KOLs của mình. Để bạn có được tất cả ý kiến tư vấn ban đầu của bạn và đó sẽ giúp ích cho bạn trên cả những gì mong đợi.

Sau đây là 101 câu hỏi phổ biến nhất khi bạn cần thực hiện chiến dịch Influencer Marketing phải hiểu rõ:

 

 • Vấn đề gì là giải quyết tiếp thị có ảnh hưởng Influencers/ KOLs?
 • Tương lai của tiếp thị Influencer sẽ là gì?
 • Tương lai của tiếp thị ảnh hưởng là gì trong 5 năm nữa?
 • Tôi có thể sử dụng tiếp thị có ảnh hưởng Influencers để quảng cáo một trang web không?
 • Tôi có thể sử dụng công cụ nào để tìm Influencers, tìm KOLs?
 • Tiếp thị có ảnh hưởng là gì, KOLs là gì?
 • Tiếp thị ảnh hưởng xã hội KOL Marketing Social là gì?
 • Tiếp thị ảnh hưởng vi mô là gì ? KOLs micro và làm thế nào để bạn tìm thấy chúng?
 • Tại sao tiếp thị có ảnh hưởng phát triển nhanh hơn quảng cáo kỹ thuật số?
 • Tại sao tiếp thị có ảnh hưởng Influencers ngày càng phát triển?
 • Tại sao  phải sử dụng người ảnh hưởng xã hội KOLs social ?
 • Tại sao các thương hiệu nên sử dụng tiếp thị có ảnh hưởng Influencers?
 • Quy mô của thị trường ‘tiếp thị người ảnh hưởng’  Influencers là gì?
 • Phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi Influencers tiếp thị người ảnh hưởng như thế nào?
 • Nơi nào người ta có thể có được một nhà tiếp thị Influencers có ảnh hưởng thực sự?
 • Những xu hướng lớn nhất trong tiếp thị ảnh hưởng Influencers cho năm 2018 là gì?
 • Những thương hiệu sử dụng chiến lược truyền thông xã hội Influencers?
 • Những thương hiệu nào nên làm việc với Social Influencers?
 • Những sai lầm lớn nhất được thực hiện trong tiếp thị có ảnh hưởng Influencers là gì?
 • Những người có ảnh hưởng vi mô là gì?
 • Những người có ảnh hưởng tiếp thị Influencers là gì? Làm thế nào nó liên quan đến thương hiệu của bạn?
 • Những người có ảnh hưởng Influencers trên Instagram có làm việc không?
 • Những người có ảnh hưởng hàng đầu cho khởi nghiệp là ai?
 • Những mục tiêu bạn có thể đạt được với tiếp thị có ảnh hưởng Influencers?
 • Những lợi ích của tiếp thị Influencer là gì?
 • Những loại ROI nào tiếp thị ảnh hưởng Influencers tạo ra?
 • Những gì các công ty kết nối những người có ảnh hưởng Influencers truyền thông xã hội và thương hiệu?
 • Những công ty khởi nghiệp nào đang làm tiếp thị Influencers có ảnh hưởng tốt nhất?
 • Nền tảng tốt nhất để sử dụng cho những người có ảnh hưởng xã hội KOL là gì?
 • Nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng Influencers tốt nhất cho bạn là gì?
 • Một số ví dụ tốt nhất về tiếp thị ảnh hưởng KOL là gì?
 • Một số nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng KOL hàng đầu là gì?
 • Một số mạng lưới ảnh hưởng Influencers là gì?
 • Một người có ảnh hưởng Influencers truyền thông xã hội là ai?
 • Một người ảnh hưởng kỹ thuật số là gì?
 • Một khởi đầu tốt với tiếp thị có ảnh hưởng Influencers là gì?
 • Liệu tiếp thị có ảnh hưởng Influencers thực sự làm việc cho chiến dịch của bạn?
 • Liệu người tiếp thị có ảnh hưởng Influencers đến thị trường trực tuyến?
 • Liệu Influencer Marketing có phải là tương lai của Bán hàng xã hội?
 • Làm thế nào thương hiệu của tôi có thể kết nối với Pinterest Influencers?
 • Làm thế nào phát triển nhanh là tiếp thị có ảnh hưởng Influencers?
 • Làm thế nào nhiều người ảnh hưởng phương tiện truyền thông xã hội tính phí trên mỗi bài Influencers?
 • Làm thế nào để xác định những người có ảnh hưởng KOL trong phương tiện truyền thông xã hội?
 • Làm thế nào để tăng doanh thu cho những người có ảnh hưởng Influencers?
 • Làm thế nào để ước tính chi phí của một chiến dịch tiếp thị có ảnh hưởng Influencers?
 • Làm thế nào để trở thành người có ảnh hưởng YouTube?
 • Làm thế nào để tìm thấy những người Influencers có ảnh hưởng truyền thông xã hội?
 • Làm thế nào để tìm thấy những người có ảnh hưởng Influencers Instagram?
 • Làm thế nào để tìm những người có ảnh hưởng KOLs vi mô?
 • Làm thế nào để tìm những người có ảnh hưởng KOL truyền thông xã hội trong một khu vực địa lý?
 • Làm thế nào để tìm những người có ảnh hưởng Influencers trong ngành của tôi?
 • Làm thế nào để tìm người có ảnh hưởng? tìm KOL ? chọn KOL, đơn vị cung cấp KOL ?
 • Làm thế nào để tìm người có ảnh hưởng trong thích hợp cụ thể?
 • Làm thế nào để tìm người có ảnh hưởng KOLs theo chủ đề hoặc chủ đề?
 • Làm thế nào để tìm người có ảnh hưởng KOLs cho mục đích tiếp thị?
 • Làm thế nào để tiếp cận với những người có ảnh hưởng KOLs?
 • Làm thế nào để sử dụng tiếp thị có ảnh hưởng KOLs cho doanh nghiệp của tôi?
 • Làm thế nào để liên lạc với những người có ảnh hưởng KOLs Instagram?
 • Làm thế nào để kết nối với những người có ảnh hưởng KOLs trên Social Media?
 • Làm thế nào để kết hợp tiếp thị liên kết với tiếp thị có ảnh hưởng?
 • Làm thế nào để bắt đầu tiếp thị ảnh hưởng Influencer?
 • Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện các chương trình tiếp thị có ảnh hưởng?
 • Làm thế nào bạn sẽ chọn những người có ảnh hưởng để làm việc trong chiến dịch của bạn?
 • Làm cách nào tìm tài khoản Instagram để tôi có thể đăng nội dung được tài trợ lên?
 • Làm cách nào để tìm những người có ảnh hưởng vi mô KOL micro trên YouTube?
 • Làm cách nào để cải thiện tỷ lệ tương tác của người ảnh hưởng Instagram?
 • Người tiếp thị có ảnh hưởng KOLs ở đâu?
 • Người tiếp thị có ảnh hưởng KOLs là như thế nào ?  Một chiến lược tiếp thị ứng dụng KOL tốt là như thế nào?
 • Kinh nghiệm của bạn với tiếp thị có ảnh hưởng KOLs là gì?
 • Điều gì về tiếp thị ảnh hưởng xã hội KOLs cho doanh nghiệp nhỏ?
 • Công ty tiếp thị có ảnh hưởng KOLs tốt nhất là công ty nào?
 • Công cụ trực tuyến nào là tốt nhất để đánh giá ảnh hưởng của blogger?
 • Công cụ tốt nhất để tìm những người có ảnh hưởng KOLs truyền thông xã hội là gì?
 • Công cụ miễn phí nào tốt nhất để theo dõi hiệu suất tiếp thị của người ảnh hưởng #hashtag?
 • Có phải tiếp thị ảnh hưởng là khó quản lý?
 • Có gì độc đáo về tiếp thị người ảnh hưởng KOL?
 • Có công cụ Facebook nào để tiếp thị người ảnh hưởng không?
 • Có bất kỳ trang web miễn phí đều có thể khám phá những người có ảnh hưởng KOLs?
 • Cách tốt nhất để xác định những người có ảnh hưởng KOLs trực tuyến là gì?
 • Cách tốt nhất để tìm những người có ảnh hưởng KOLs trong thị trường của bạn là gì?
 • Cách tốt nhất để tìm những người có ảnh hưởng KOLs Instagram là gì?
 • Cách tốt nhất để tài trợ cho các bài đăng tiếp thị có ảnh hưởng Influencer xã hội là gì?
 • Cách tốt nhất để phân tích ảnh hưởng truyền thông xã hội là gì?
 • Cách tiếp cận mới đối với tiếp thị có ảnh hưởng Influencer là gì?
 • Các trang web và công cụ tốt nhất để tiếp thị có ảnh hưởng Influencer là gì?
 • Các nền tảng tốt nhất để quản lý những người có ảnh hưởng Influencer là gì?
 • Các nền tảng (SaaS) tốt nhất để quản lý những người có ảnh hưởng Influencer là gì?
 • Các mạng tiếp thị có ảnh hưởng Influencers tốt nhất là gì?
 • Các công cụ tốt nhất để xác định người ảnh hưởng là gì?
 • Các công cụ tốt nhất để tìm kiếm những người có ảnh hưởng Influencers YouTube là gì?
 • Các công cụ tốt nhất để tìm kiếm những người có ảnh hưởng Influencers Instagram là gì?
 • Các công cụ tốt nhất để tiếp thị có ảnh hưởng Influencers là gì?
 • Các công cụ tốt nhất để đo lường ảnh hưởng xã hội là gì?
 • Các công cụ quản lý người ảnh hưởng tốt nhất là gì?
 • Các chiến lược chính trong tiếp thị Influencer là gì?
 • Các bước để trở thành một người ảnh hưởng KOL truyền thông xã hội là gì?
 • Các bước cốt lõi của tiếp thị ảnh hưởng là gì?
 • Bạn thấy gì trong tương lai của những người có ảnh hưởng Influencers truyền thông xã hội?
 •  Ai trả tiền cho những người có ảnh hưởng Influencers để tiếp thị ảnh hưởng?
 • Công cụ kiểm soát, kiểm tra nào giúp cho chiến dịch KOL thành công? Tiến độ KOLs được lập như thế nào? Quy trình làm việc ra sao? Đánh giá mức độ thành công của KOL?

KOLs Asia

Thực sự để có một chiến dịch KOLs tốt bạn sẽ phải tìm hiểu hầu hết 101 câu trả lời ở trên. Khi đó bạn đã thực sự bước vào thế giới mà người có tầm ảnh hưởng có vai trò quyết định và tích cực trong chiến dịch của bạn. Trong trường hợp bạn không thể trả lời hết các câu hỏi này thì bạn hãy nhờ những công ty Agency chuyên nghiệp, bởi họ sẽ là người giúp bạn thành công trong mỗi chiến dịch. Họ sở  hữu một lực lượng chuyên viên marketing KOLs có trình độ cao hoàn toàn có thể làm bạn hài lòng. Hãy nhớ tới các Agency KOL để chiến dịch Influence thành công nhé các bạn.